President : Sujit Korde – (M) 9879618327
Vice President : Prashant Gupte – (M) 9879365050
Secretary : Satish Tamhane (M) 9824077982
Treasurer : Jayant Kemkar (M) 9428426804
Joint Secretary : Shirish Mahagaokar (M) 9824055877

Members:-

 1. Kedar Binivale
 2. Bhavpradip Karnik
 3. Ashok Vaidya
 4. Ramesh Tavkar
 5. Prakash Ambegaokar
 6. Umesh Gupte
 7. Subodh Pradhan
 8. Tushar Kharchikar
 9. Satish Samarth
 10. Mrs Mamgal Vaidya
 11. Mrs Chetana Chitre
 12. Deepak Palkar
 13. Vikas Kharchikar

Utkarsh Vrutta
Editor Committee

 1. Prakash Ambegaokar
 2. Satish Tamhane
 3. Prakash Sindakar
 4. Arun Dharkar
 5. Satish Samarth

Publisher : Santosh Adhikari
Web Site Administrator – Mr. Devashish Pradhan (M) +91-9819536672